Verzending binnen 3 werkdagen | Gratis verzending vanaf €100

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Boutique Fien.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze 14 dagen gaan in op de dag van ontvangst van het product aan de Klant.

 

Uitzonderingen:

 • Artikelen in solden, aangekocht in de winkel, kunnen niet geretourneerd worden.
 • Artikelen in solden, aangekocht op de webshop, kunnen geretourneerd worden maar worden terugbetaald in een tegoed / waardebon.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Boutique Fien, info@boutiquefien.be, via een ondubbelzinnige op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

Na goedkeuring ontvangt de klant van Boutique Fien een retourformulier. De klant steekt het ingevulde retourformulier in de verzendzak. De klant stuur de retourtzending terug via een erkende koerierdienst (Bpost). De klant moet ervoor zorgen dat ze een bewijs van verzending ontvangen voor het geval er zich problemen voortdoen tijdens het transport. Boutique Fien is niet verantwoordelijk voor het verlies van pakketten van de terugzending.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  

 

De klant heeft de mogelijkheid om hun artikelen gratis te retourneren in de winkel. De Klant moet ons op de hoogte stellen via e-mail naar info@boutiquefien.be. Na goedkeuring ontvangt De Klant een retourformulier. De Klant vult het retourformulier volledig in en voegt het toe aan de retourzending. De Klant brengt de artikelen samen met het ingevulde retourformulier binnen 14 kalenderdagen van bestellingsdatum terug naar de winkel. Boutique Fien bezorgt een terugbetaling van het aankoopbedrag.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Boutique Fien zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Boutique Fien alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Boutique Fien op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Boutique Fien wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Boutique Fien geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Boutique Fien betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Boutique Fien klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Boutique Fien.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Boutique Fien zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 10 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. De klacht wordt enkel aanvaard indien het product zich in de oorspronkelijke/originele staat bevindt. (Het items is ongewassen, ongedragen en alle labels hangen er nog aan).


Defecten die zich manifesteren na een periode van 10 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van Boutique Fien is bereikbaar op het telefoonnummer +32 479 09 86 95, via e-mail op info@boutiquefien.be of per post op het volgende adres Ooststraat 19  – 8630 Veurne Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Boutique Fien beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Boutique Fien zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Punten sparen
 • Voucher Image
  Login en begin met sparen
  20Punten
 • Shopping Cart Image
  Maak een aankoop en verzamel punten! Verdien 1 punt voor elke euro die je uitgeeft. Zodra je 250 punten hebt bereikt, kun je een coupon van €5 aanmaken in je account. Heb je nog geen account? Meld je nu aan en ontvang direct 20 gratis punten. 1Punt = 1,00
 • Voucher Image
  Zet je punten om in kortingsbonnen

  omzettingsregel 5,00 = 250 Punt =

Beloning Beloning
[]