Verzending binnen 3 werkdagen | Gratis verzending vanaf €100

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Boutique Fien.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te retourneren. Deze 14 dagen gaan in op de dag van ontvangst van het product aan de Klant. 

Uitzonderingen: Artikelen in solden, aangekocht in de winkel, kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Boutique Fien: info@boutiquefien.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant krijgt via de contactgegevens een bijgevoegde retourformulier voor herroeping.  De Klant kan ook gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Boutique Fien zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Boutique Fien alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief verzendkosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen. Bij verkoopovereenkomsten kan Boutique Fien wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Boutique Fien geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 Boutique Fien betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Boutique Fien is niet verantwoordelijk voor het verlies van pakketten van Bpost.

 

 Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Boutique Fien klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Boutique Fien

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Boutique Fien zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Boutique Fien is bereikbaar op het telefoonnummer +32 479098695, via e-mail op info@boutiquefien.be of per post op het volgende adres Ooststraat 19  – 8630 Veurne Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Punten sparen
  • Zet je punten om in kortingsbonnen

    omzettingsregel 5,00 = 250Punt(en)

Beloning Beloning
[]